1. บทนำ

  2. บทที่ 1: แนะนำ Coding for AI

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 2: เกม Quick, Draw!

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 3: การสร้าง AI โปรแกรมแบบง่ายด้วย Machine Learning for Kids

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  5. บทที่ 4: การสร้างโมเดลด้วยข้อมูลของตนเอง

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  6. บทที่ 5: ลองๆ เล่นๆ ไปกับ Tensorflow

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว