1. บทนำ

  2. บทที่ 1: AI รอบตัวและการสร้าง AI App

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  3. บทที่ 2: การเตรียมการสร้าง AI โดยใช้ Python

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว
  4. บทที่ 3: คำสั่ง Python พื้นฐานในการสร้าง AI

    เนื้อหาส่วนนี้ได้รับการให้คะแนนแล้ว